Základy terénní práce s mládeží

TERMÍN KURZU:

16. 10. 2023 10:00-18:00
17. 10. 2023 9:00-17:00
18. 10. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

24
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

V rámci kurzu se účastníci seznámí s terénní prací, jakožto specifickou formou práce s mládeží. Prostor bude dán nejen teorii, ale zejména praktickému nácviku pomocí modelových situací. Společně se tak podíváme na problematiku streetworku od zmapování lokality, přes nastavení služby a požadavků na pracovníka, až k navazování a udržení kontaktu s cílovou skupinou. Kurz v neposlední řadě ukazuje a pomáhá sdílet dobrou praxi. Zaměřuje se na specifika terénní práce na malém a velkém městě, vzhledem k věku cílové skupiny a také lokalitě, ve které je provozován. Důraz je kladen na techniku prvního kontaktu a zaměření na udržení kontaktu v terénu.


Část kurzu je věnována online práci na sociálních sítích a jejím zásadám efektivity. Na kurzu je prostor pro řešení specifických a mimořádných situací formou sdílení dobré praxe.


Kurz je určen začínajícím pracovníkům NZDM a NK a pracovníkům, kteří uvažují o rozšíření služby o terénní část.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

4 900,00 Kč
4 400,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Martina Zimmermannová

Sociální pracovnice, lektorka, metodička, auditorka, supervizorka. Pracuje v České asociaci streetwork. V sociálních službách působí od roku 1999. Několik let působila jako terénní soc. pracovnice s dětmi a mládeží na pražských sídlištích, pracovala v Azylovém bytě pro matky s dětmi, byla ředitelkou Proxima Sociale. Podílela se na transformaci pečovatelských služeb v několika krajích ČR. Lektoruje Základy terénní práce s mládeží a Oborové minimum.

Mgr. Tereza Kopicová

Vystudovala sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Od roku 2017 pracovala v NZDM Likusák v organizaci Ratolest Brno jako kontaktní pracovník. Působila také jako regionální koordinátorka ČAS.

řekli o nás

Kurz byl velmi atraktivní. Líbil se mi velký prostor pro naše dotazy. Ocenila bych klidně delší časovou dotaci.

listopadu 2022

I 4. den bych zvládla 😉

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. 10. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?