kdo jsme

Institut kontaktní práce (IKP) byl založen v květnu 2019 Českou asociací streetwork, aby postupně převzal vzdělávací aktivity asociace a stal se vzdělávací institucí specializovanou na metodu kontaktní práce.

Česká asociace streetwork (ČAS) je střešní organizace nízkoprahových sociálních služeb. Sdružuje a zaštiťuje programy, které pracují metodou kontaktní práce.

ČAS je dlouholetým vzdělavatelem – vzdělává sociální pracovníky a pracovnice nebo pracovníky a pracovnice v sociálních službách z celé České republiky i ze Slovenska.

Mgr. Martina
Zikmundová
jednatelka Institutu kontaktní práce a ředitelka České asociace streetwork

V roce 2018 ČAS vypracoval nový systém vzdělávání určený nejenom pracovníkům a pracovnicím z nízkoprahových sociálních služeb, ale také sociálním pracovníkům a pracovnicím obcí, orgánům sociálně-právní ochrany dětí, probační služby, SAS, domácí péče a dalším sociálním službám dle zákona č. 108/2006 Sb. IKP tento systém – prostřednictvím vzdělávacích kurzů – implementuje do praxe, stávající nabídku kurzů rozšiřuje a třídí tak, aby se vyprofilovaly kurzy pro začínající kontaktní pracovníky, kurzy pro pokročilé a kurzy pro management. Jedním z důvodů vzniku Institutu je specifičnost kontaktní práce oproti jiným metodám sociální práce. Klade velký důraz na integritu pracovníka, na jeho hranice, na hranice služby, kterou poskytuje a na etiku. Jsou to oblasti, jejichž rozvoj probíhá spolu s rozvojem a zráním osobnosti a podporují tak odborný i kariérní růst pracovníků a pracovnic. Většina nabízených kurzů je akreditována MPSV.

Programy jsou cílené na pracovníky v přímé práci i na pracovníky středního managementu a snaží se pokrývat řadu tematických oblastí – měkké dovednosti při práci s klienty, při vedení týmů, legislativu, metody přímé práce s klientem, manažerské dovednosti a další. Kurzy v systému vzdělávání budou provázané a také návazné. Dostupné budou nejen členským zařízením ČAS, ale i všem dalším zájemcům. Bonusem našich kurzů je sdílení dobré praxe, účastníci se navzájem inspirují a také síťují pro další spolupráci.

Na Institut postupně přecházejí všechny vzdělávací aktivity ČAS. Po určitou dobu bude část vzdělávacích programů organizovat ČAS, nově vytvořené kurzy a kurzy s nově udělenou akreditací již budou pod hlavičkou IKP. Z administrativních důvodů bude přihlašování ke kurzům IKP probíhat na těchto stránkách, kurzy ČAS prostřednictvím webové stránky ČAS – aktuální vzdělávací programy. Mezi naše preferované vzdělávací aktivity patří stáže a výměnné stáže, a to v rámci ČR i v zahraničí. Stáže pořádá ČAS a společně s absolventy stáží pak zpracovává publikace dobré praxe.

IKP (i ČAS) nabízejí také vzdělávání na klíč, resp. na míru jednotlivým zařízením, týmům, organizacím, státní správě a samosprávě. ČAS/IKP disponují zkušenými metodiky a lektory. Jedním z principů vzdělávání ČAS/IKP je, aby lektoři a lektorky vzdělávacích kurzů byli osobnostmi, které samy velkou část své kariéry věnovaly přímé práci s klienty. Mají dlouholeté zkušenosti s metodou kontaktní práce a mnoho z nich působilo v nízkoprahových sociálních službách. Řada z nich má také zahraniční zkušenosti ze stáží.

Institut je rychle se rozvíjející organizací, která využívá historie a zkušeností ČAS, a kromě vzdělávání se věnuje také výzkumům a analýzám v oblasti sociální práce a vydávání odborných publikací.

Vyzýváme i vás, zájemce o vzdělávání, abyste navrhovali témata vzdělávání, která Vás zajímají a která byste rádi v naší nabídce našli. Své náměty pošlete prostřednictvím tohoto formuláře.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?