Základy práce s klienty NZDM pod vlivem alkoholu nebo OPL

TERMÍN KURZU:

22. 11. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Co je důležité si uvědomit při práci s klienty - uživateli návykových látek? Proč látky zneužívají? Jak s klienty pracovat, abychom zároveň zajistili bezpečnost pro službu? "Dozvěděl jsem se, s čím se v praxi můžeme setkat, sdíleli jsme společně s lektorkou své zkušenosti, pracovali s kazuistikami. Sešla se skvělá skupina lidí. Kurz budu doporučovat.", řekl nám účastník Honza.


Obsah kurzu se orientuje na práci s klienty NZDM a terénních programů pro děti a mládež. Cílem kurzu je naučit se pracovat v rámci pravidel služby a „vstupu pod vlivem“ tak, aby to bylo co nejefektivnější pro klienta, bezpečné pro službu a aby bylo možno nabízet sociální výkony. Kurz se nese v duchu poselství „naši klienti mají tyto charakteristiky, a proto s nimi chceme pracovat“. Kurz není určen k přesvědčování o tom, že takto ano, spíše se jedná o vzájemné pochopení, sdílení zkušeností a myšlení v zájmu klienta. V semináři je počítáno s aktivním zapojením účastníků.

V rámci setkání probereme možné varianty pravidel, probereme různé fáze bytí pod vlivem, naučíme se, jak vliv poznat a jak začít rozhovor s klientem na toto téma. Dále probereme, jak konkrétně s klientem v různých fázích stavu pod vlivem pracovat. Zda se to dá, jaká jsou rizika a pozitiva, co to může přinést z hlediska důvěry, vztahu s klientem, spektrem zakázek a posunu klienta směrem k řešení svého problému. Budeme řešit i jak pracovat v mimořádných situacích a s nespolupracujícím klientem.


Kurz je zaměřen prakticky, budeme pracovat s kazuistikami účastníků, budeme se dotýkat jejich vlastních postojů, probereme práci s pravidly jako nástrojem naší práce a důraz bude na dodržování hranic – osobních, profesních, etických.


Kurz je vhodný pro všechny pracovníky, kteří chtějí změnit nastavení pravidel nebo kteří tápou, jak vhodně službu pro tyto klienty nastavit.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

2 650,00 Kč
2 350,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

lektoři:

Bc. Kamila Zelená

Od roku 2004 pracovala jako dobrovolník v nízkoprahových službách. Od roku 2011 je zaměstnána v NZDM Bedna v Příbrami (Ponton z.s.), pracuje v ambulanci a v terénu s cílovou skupinou ve věku 6–20 let, v současnosti je vedoucí a metodičkou služby.

řekli o nás

Všetko bolo super - čo sa týka kurzu, obsahu, lektorky, zdieľania so skupinou, či práci. Skvelé je, že sme si určili témy, o ktorých sa chceme baviť a tie sme vzájomne rozoberali.

listopadu 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?