Sexualita dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

TERMÍN KURZU:

9. 10. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz je speciálně připravený pro pracovníky, kteří pracují s dětskými a dospívajícími klienty. Účastníci se seznámí se základními pojmy z oblasti sexuologie a psychosexuálního vývoje, menšinové sexuální orientace apod. Kurz je interaktivní, propojuje teorii s dlouholetou praxí lektora na dětské lince důvěry. Důraz se klade na sebereflexi osobních hranic pracovníka tak, aby si pro sebe našel bezpečnou formu rozhovoru s klienty v různém věku.

Maximální počet účastníků:

14

CENA KURZU:

2 800,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 9. 2023

lektoři:

Mgr. Peter Porubský

Vystudoval psychologii a biologii na univerzitě ve slovenské Nitře. V letech 2010–2018 pracoval jako vedoucí Linky bezpečí. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR, výcvik v telefonické krizové intervenci, v motivačních rozhovorech a v rodinném poradenství. Celý svůj dosavadní profesní život se věnuje oblasti sociální péče, neziskovému sektoru, prevenci rizikového chování u dětí a mládeže, lektorování, psychoterapii a psychologickému poradenství. Při lektorování rád propojuje teorii se zkušenostmi z praxe.

řekli o nás

Zkusit pracovat se zkušenostmi, s různými momenty a sdělit si, jak by se s danou problematikou dalo lépe a výstižně pracovat, jak reagovat, jak pomoci a co nabídnout klientovi.

října 2022

Kurz byl pro mě přínosný a ujišťující. Děkuji za modelovky a příjemné lektorské vedení. Byl to moc příjemný kurz. Peter je skvělý lektor, vyhovuje mi jeho klid při přednášení a umí dobře ocenit účastníky

listopadu 2021

Jako pracovník v NZDM již 9. rokem oceňuji lektora a náplň kurzu obecně. Je těžší po tolika letech praxe najít kurz, který něčím obohatí či zaujme, a tento, za mě hlavně díky lektorovi toto splnil.

listopadu 2021

Oceňuji lektorování Petera. Jsem již na druhém kurzu a veškeré otázky vždy zodpoví. Je velmi přirozený a lidský. Vytváří příjemnou atmosféru.

března 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 9. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?