Sebepoškozování dětí a dospívajících v kontextu sociálních služeb

TERMÍN KURZU:

18. 4. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Sebepoškozování je v současné době velmi aktuální fenomén a registrujeme jeho rostoucí výskyt mezi dětmi a dospívajícími. Jednodenní kurz si klade za cíl poskytnout nejen teoretické znalosti k tomuto fenoménu (týkající se témat jako rizikové faktory sebepoškozování, spouštěče, mechanismus sebepoškozování, účinné faktory pomoci), ale také se na problematiku sebepoškozování dívá optikou možností pomoci klientům a jejich blízkým v rámci sociálních služeb.


Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Maximální počet účastníků:

14

CENA KURZU:

2 800,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

28. 3. 2023

lektoři:

Mgr. Lenka Ottová

Vystudovala Univerzitu Palackého v Olomouci. Krizové intervenci se věnuje více jak dvanáct let. Nyní pracuje na pozici intevizora a konzultanta krizové linky EDA určené rodičům, blízkým a odborníkům, kterých se týká téma péče o dítě se závažnou diagnózou. Zároveň pracuje na Lince bezpečí jako lektor (např. akreditovaného výcviku chatové krizové intervenci), intervizor a konzultant chatu a konzultant internetové poradny. Jako lektor působí i na školách, ve firmách a všude tam, kde je třeba zvládat krizovou komunikaci. Absolvovala roční výcvik v telefonické krizové intervenci, roční výcvik Motivační rozhovory, výcvikový kurz internetového poradenství a chatové krizové intervence a další kurzy. V současné době jsem čtvrtým rokem v komplexním psychoterapeutickém výcviku Hermés Solutions Training.

řekli o nás

Děkuji. Školení bylo velice přínosné, jedno z nejlepších za posledních několik let.

dubna 2023

Pan lektor byl super, mluvil jasně k věci, všeho měl s mírou, hovořil upřímně a uvolněně. Hodně oceňuji používaná videa, audio ukázky a jeho vlastní zkušenosti. Opravdu to bylo moc příjemné a fajn.

října 2022

Kurz předčil má očekávání, pan Porubský byl vynikající, celý kurz hodnotím velmi pozitivně a ráda jej doporučím kolegům.

dubna 2022

Kurz reaguje na aktuální zvýšení sebepoškozování ve společnosti, v naší práci se s tímto fenoménem setkáváme velmi často. Jsme ráda za spoustu teoretických a praktických informací, které vycházejí ze zkušeností lektora. Kurz byl skvělý, a ještě jednou děkuji, Peter.

října 2021

Za mě prozatím jeden z nejlepších kurzů, cítila jsem se po celou dobu dobře a bezpečně díky předem daným pravidlům.

listopadu 2020

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

28. 3. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?