Respektující přístup k LGBT+ dětem a dospívajícím v kontextu sociální práce

TERMÍN KURZU:

2. 12. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz je zaměřen na gender a vývoj genderové identity a tematiku LGBT+ dětí a dospívajících. V teoretické části obsahuje seznámení se základními pojmy z oblasti genderové identity a vztahové orientace, dále informace z výzkumů a psychologické praxe o coming outu a duševním zdraví LGBT+ mladých lidí. Návazná praktická část se věnuje řešení kazuistik a nácviku konkrétních situací, včetně informací o návazných službách podpory a užitečných materiálech. Jedná se o aktuální téma - pracovníci sociálních služeb se stále častěji setkávají s dětmi i dospívajícími, kteří řeší svoji identitu. Je tedy potřeba, aby pracovníci měli nejenom teoretické znalosti, ale věděli, jak s nimi komunikovat. Kurz je vhodný pro sociální pracovníky i pracovníky v sociálních službách. V průběhu kurzu jsou pracovníci vedeni k reflexi toho, při jakých činnostech budou využívat získané vědomosti a dovednosti.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 900,00 Kč
2 550,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

11. 11. 2024

lektoři:

Mgr. Jolana Anna Hošková

Vystudovaná antropoložka, v současné době doktorandka na FHS UK, kde zároveň vyučuje. Ve své práci se zaměřuje na tělesnou autonomii queer lidí a na reprodukční práva. Momentálně dokončuje výcvik v krizové intervenci a pracuje v LGBT+ Komunitním centru, kde se podílí na tvorbě programu a vede sekci pro queer uprchlictvo ,,Queer help & support". V minulých letech pracovala s dětmi/dospívajícími a jejich rodinami ze sociálně vyloučených lokalit na plzeňské pobočce Člověka v tísni a angažovala se i v dalších neziskových organizacích (například proFem nebo Diakonie).

Bc. Daniela Všetečková

Vystudovala sociální a pastorační práci na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Po studiu pracovala v NZDM, především jako terénní pracovnice. V současnosti se věnuje práci komunitní koordinátorky v LGBT+ v komunitním centru, kde pracuje především s mladými dospívajícími. V rámci Prague Pride se věnuje také LGBT+ Poradenství, které je registrovanou sociální službou. Dlouhodobě se zaměřuje na práci s mládeží, ať už ve skautském oddílu, na zážitkových kurzech nebo skrze práci s dobrovolnictvem.

Mgr. Marcela Macháčková

Je absolventkou FF UPOL jednooborové psychologie. Má zkušenosti z projektů v oblasti duševního zdraví a Reformy psychiatrické péče (projekt Destigmatizace), taktéž se výzkumně zabývala tématem LGBTQ+ identit, kde je spoluautorkou studie Být LGBTQ+ v Česku 2022. S dětmi a mladými lidmi má zkušenosti ze sociální práce (Člověk v tísni) a z preventivních programů ohledně genderové identity a sexuální orientace (Mezipatra na školách), které po dobu 5 let vedla. Nyní působí jako školní psycholožka a jako doktorandka PedF UK v oblasti sexuální výchovy.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

11. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?