Od předsudku k diskriminaci

TERMÍN KURZU:

31. 10. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete si vyzkoušet, jaké to je, být diskriminován? Chcete se naučit rozpoznat předsudečné chování? "Jsem ráda, že jsem absolvovala oba kurzy, protože mi to v mnohém otevřelo oči. Chování některých lidí, které jsem dříve přehlížela, najednou vnímám úplně jinak. A ani mě nenapadlo, jak lehce může člověk jinému ublížit", reagovala na kurz účastnice Bára.


Podmínkou účasti na tomto kurzu je absolvování kurzu Práce s předsudky v sociálních službách, který se koná předchozí den.


Na kurzu navážeme na mechanismy vzniku předsudků k minoritním skupinám. Myslíte si, že jste nikdy nebyli diskriminováni? Pojďte si vyzkoušet na vlastní kůži, jaké to je. Společně pojmenujeme druhy a fáze diskriminace, jejich společenskou nebezpečnost i příklady z historie. Budeme se zabývat teorií nálepkování a sebenaplňující předpovědí, tzv. pygmalionským efektem. Vyzkoušíte si techniky, které přispívají ke zdravé interakci mezi jedinci a mohou eliminovat předsudečné chování. Zaměříme se na rozvoj takových dovedností, které vám pomohou takové chování rozpoznat, pochopit jeho příčiny a nalézat řešení. Nebojte se hledat nový úhel pohledu!

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 10. 2023

lektoři:

Lucie Masopustová

Zajímá se o zážitkovou pedagogiku, neformální vzdělávání, sociokulturní výchovu, seberozvojové a sebezkušenostní metody a psychosomatické disciplíny. Zúčastnila se několika mezinárodních lektorských tréninků „Vzdělání pro sociální spravedlnost“, byla účastnicí mezinárodního projektu Roma Edem „Rovné příležitosti“ – protipředsudková a multikulturní výchova a dále projektů s různými psychologickými přístupy jako Dramaterapie, Arteterapie, Psychodrama, Taneční terapie a jiných. V rámci projektů se podílela na tvorbě metodiky výuky sociokulturních dovedností pro cizince z třetích zemí žijících na území ČR, dále na tvorbě interaktivních stránek prevence sociálně patologických jevů, spolupracovala jako rešeršistka při natáčení dokumentů o drogově závislých, pracovala jako výzkumnice na projektu „Dlouhodobý monitoring situace romských komunit“, vedla výtvarné dílny pro lidi, kteří prodělali psychotická onemocnění, pro děti v pěstounské péči apod. V současné době pracuje na různých projektech pro organizaci Portus Praha, z.ú. Od roku 2013 školí jako lektorka multikulturní a inkluzivní témata a protipředsudkové vzdělávání.

řekli o nás

Skvěle povedený kurz!

listopad 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

2 550,00 Kč 2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 10. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 10. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?