Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I

ROZSAH KURZU:

54
vyučovacích hodin

ANOTACE:

Kurz je určen začínajícím pracovníkům, kteří pracují v sociální oblasti metodou kontaktní práce (zejména v nízkoprahových zařízeních), nebo se chtějí s touto metodou více seznámit či si upevnit její principy. Kurz je rozdělen na 3 setkání (3 + 2 + 2 dny). Kurz je svým obsahem obdobou dřívějšího kurzu Základy nízkoprahových služeb a zaměřuje se právě na oblast streetworku.


V prvním se účastníci seznámí se základními charakteristikami kontaktní práce a přirozeného prostředí klientů. Dále je věnována pozornost vlastnímu kontaktu s klientem s důrazem na praktické dovednosti kontaktních pracovníků a etikou a dilematy, které kontaktní pracovník s ohledem na specifika své práce řeší.


Druhé setkání je věnováno rozvoji dalších kompetencí pro působení v organizaci zaměřující se na kontaktní práci. Účastníci se seznámí s principy vedení dokumentace a chodem organizace. V kurzu se pracuje s pojmy jako strategické plánování, sociální politika, nejde o teoretické výklady těchto pojmů, ale o porozumění jejich důležitosti a smyslu v roli, kterou v organizaci účastník zastává – SP, PSS, vedoucí. Práce v týmech zaručuje, že žádná role nebude přehlédnuta. Nedílnou součástí kurzu je i seznámení účastníků s formami možné supervizní podpory v organizaci.


Třetí setkání má za cíl ukotvit poznatky z předchozích setkání a rozvinout další kompetence pro působení v organizaci – účastníci se seznámí se systémem sociálních, odborných i veřejných služeb a politik. Poslední část je věnována výkonu profesní role a profesních hranic pracovníka jako nezbytné součásti tohoto systému. Kurz tak kopíruje „kariérní postup" kontaktního pracovníka a podporuje jej v setrvání v kontaktní práci.


V místě je možné využít také ubytování – 3lůžkové pokoje, sociální zařízení na chodbě, společná kuchyňka. Ubytování je třeba objednat při přihlašování (340–400 Kč/noc dle obsazenosti pokoje).


Kurz lze také absolvovat postupně – po jednotlivých setkáních – Vztahy a prostor v kontaktní práci (22 hodin), Řízení a organizace v kontaktní práci – páteřní kurz I. (16 hodin) a Kontaktní práce ve spolupráci a sítích – páteřní kurz I (16 hodin). Všechny tři kurzy lze absolvovat postupně – každý zvlášť se samostatným osvědčením, nebo najednou v rámci kurzu Kontaktní práce v souvislostech – páteřní kurz I.

CENA KURZU:

11 500,00 Kč
10 100,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

lektoři:

PhDr. Zdena Honsová Filípková

Vystudovala sociální práci a speciální pedagogiku. Má dlouholeté zkušenosti z přímé práce v nízkoprahovém klubu pro děti a mládež, v probačním programu a s vedením týmu na pozici koordinátorky a metodičky. V rámci České asociace streetwork, z.s. působí jako odborný pracovník pro oblast hodnocení kvality. Dlouhodobě spolupracuje s PMS ČR (tvorba probačních programů pro mladistvé a mladé dospělé pachatele). Lektoruje, přednáší, poskytuje metodické vedení.

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

Mgr. Tomáš Klumpar

Od roku 2008 pracuje v Beztíži, z toho 10 let jako sociální pracovník v NZDM a TP pro děti a mládež, 10 let jako manager. Zabývá se lidskými zdroji, propojováním sociální práce s pedagogikou, podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV v práci s mládeží, zkušenosti sbíral také v práci s mládeží v ústavní péči.

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

řekli o nás

Skvělé. Líbilo se mi střídání lektorů na setkáních, tím bylo každé setkání zajímavé.

ledna 2022

Děkuji lektorům hlavně za jejich poznatky z praxí, za modelové situace a za to, že vše dopodrobna vysvětlovali, nebála jsem se na cokoliv zeptat a nebála jsem se ani špatně odpovědět.

ledna 2022

Skvělá organizace a informovanost, vnímám kurz jako užitečný primárně v pracovních začátcích, užitečný přehled a průlet témat, kterých se ve realitě ve své práci dotýkáme.

února 2021

Jsem velmi ráda, že jsem byla jeho účastníkem. Doporučila jsem ho v organizaci a doporučila bych ho i dalším kolegům. Kurz měl dobrý obsah, formu, lektory. Byl založen na informovanosti, diskuzích a zkušenostech. Zejména považuji za velkou výhodu, přínos samotné lektory s letitými zkušenostmi v oboru.

ledna 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

11 500,00 Kč 10 100,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

káva, čaj, voda, sušenky

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZAREGISTROVAT?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

Máte-li zájem o vypsání tohoto kurzu, odešlete prosím nezávaznou poptávku s Vaší e-mailovou adresou:

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?