Individuální plánování v praxi

TERMÍN KURZU:

5. 11. 2024 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete se seznámit či si upevnit jednotlivé styly individuálního plánování? Jak vlastně strukturovaně přemýšlet o klientech? Účastník Zdeněk nám napsal: "Pěkně postavený kurz, vyvážená teorie i praktické příklady, možnost si sami vše vyzkoušet pod odborným vedením - určitě vyzkouším v praxi."


Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu „Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“).
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.


Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.


Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

15. 10. 2024

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

řekli o nás

Velmi oceňuji sepětí lektora s praxí a současně velmi dobrý teoretický náhled a to, jak s IP pracovat a jak koncept IP vlastně vznikal a jaké akcenty formovaly jeho podobu v zákoně o soc. službách.

června 2022

Kurz byl naprosto skvělý, bylo velice zajímavé zapojení všech účastníků.

června 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

15. 10. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?