Individuální plánování v praxi

TERMÍN KURZU:

15. 6. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Chcete se seznámit či si upevnit jednotlivé styly individuálního plánování? Jak vlastně strukturovaně přemýšlet o klientech? Účastník Zdeněk nám napsal: "Pěkně postavený kurz, vyvážená teorie i praktické příklady, možnost si sami vše vyzkoušet pod odborným vedením - určitě vyzkouším v praxi."


Kurz srozumitelným a energizujícím způsobem ukazuje, co je individuální plánování, jaké jsou možné podoby individuálního plánu a jak se mohou pracovníci v sociálních službách na plánování podílet. Základem je podpora pracovníků v přemýšlení a pojmenování nepříznivých sociálních situací klientů a hledání průniku mezi tím, co služba nabízí a co klient chce. Kurz používá příklady na základě jednotlivých stylů individuálních plánů, které jsou prověřeny praxí i inspekcemi (záznamy plánů ve stylu „Příběh, Úkol, Tady a teď a Koloběh“).
Kurz směřuje k tomu, aby si pracovníci zvědomili, že individuální plánování je vlastně strukturované přemýšlení o klientech. Účastníci typicky po skončení kurzu hodnotí individuální plánování jako proces, který dlouhodobě intuitivně dělají a mají chuť jej využívat, zapojovat se do něj a rozvíjet jako smysluplný nástroj pro dosahování přínosu pro klienty svého zařízení.


Kurz je určen pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.


Kurz je inovovaným kurzem Zaznamenávání individuálního plánování, který ČAS nabízel v minulých letech.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. 6. 2023

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

řekli o nás

Velmi oceňuji sepětí lektora s praxí a současně velmi dobrý teoretický náhled a to, jak s IP pracovat a jak koncept IP vlastně vznikal a jaké akcenty formovaly jeho podobu v zákoně o soc. službách.

červen 2022

Kurz byl naprosto skvělý, bylo velice zajímavé zapojení všech účastníků.

červen 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

2 550,00 Kč 2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. 6. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

13. 6. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?