Mgr. Jiří Horák

Vystudoval obor Sociální pedagogika na FF UK. Od roku 2004 pracoval v nízkoprahových službách YMCA Praha, kde působil jako sociální pracovník, vedoucí NZDM a koordinátor nízkoprahových programů. Aktuálně působí v ČAS v rámci projektů zaměřujících se na case management a mezioborovou spolupráci. Dále působí jako lektor, metodik sociálních služeb či hodnotitel rozvojových auditů ČAS. Podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV na téma „Děti a mládež s rizikovými projevy chování“.

Vystudoval obor Sociální pedagogika na FF UK. Od roku 2004 pracoval v nízkoprahových službách YMCA Praha, kde působil jako sociální pracovník, vedoucí NZDM a koordinátor nízkoprahových programů. Aktuálně působí v ČAS v rámci projektů zaměřujících se na case management a mezioborovou spolupráci. Dále působí jako lektor, metodik sociálních služeb či hodnotitel rozvojových auditů ČAS. Podílel se na metodice inovativních přístupů MPSV na téma „Děti a mládež s rizikovými projevy chování“.

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?