Vztahová vazba v sociálně-právní ochraně dětí (webinář)

TERMÍN KURZU:

7. 11. 2023 9:00-16:00
8. 11. 2023 9:00-14:00

ROZSAH KURZU:

12
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE

ANOTACE:

Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vztahové vazby a ztrát v životě dítěte. Kurz reaguje na desetiletí výzkumů v oblasti vztahové vazby dítěte, odloučení a ztrát dětí. Zabývat se bude nejenom psychologickými aspekty vztahové vazby, ale především jaký vliv mají poruchy vztahové vazby na chování dítěte a jak v situaci, kdy je indikovaná porucha vztahové vazby, postupovat. Kurz se zaměřuje na metody práce s dětmi s poruchou vztahové vazby a na seznámení s nástroji, s jejichž pomocí lze vztahovou vazbu posilovat. Poslední část kurzu se věnuje procesu truchlení při ztrátě a možnostem, jak dítěti při vyrovnávání se se ztrátou pomoci.


Kurz je určen zejména pracovníkům orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují s dětmi (NZDM, terénní programy pro děti a mládež, SAS, azylové domy), pracovníkům, kteří vykonávají přímou práci s dětmi v jiných sociálních službách a organizacích

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

3 900,00 Kč
3 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 11. 2023

lektoři:

Mgr. Lucie Salačová

Vystudovala obor sociální práce na Sociálně právní akademii a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Jejím hlavním oborem je sociální práce a krizová intervence. V minulosti pracovala například jako metodička a odborná garantka v organizaci Rozum a Cit, v organizaci Šafrán dětem jako poradkyně rodin a průvodce dětí a rodin v tranzitní péči. Aktuálně pracuje v neziskové organizaci Dům tří přání – Dům Přemysla Pittra jako krizová interventka pro děti, mladistvé a jejich rodiny. Dále spolupracuje s několika neziskovými organizacemi zaměřujícími se na oblast náhradní rodinné péče zejména jako lektorka vzdělávání náhradních rodičů. Od roku 2014 vedla několik běhů příprav budoucích náhradních rodičů v systému PRIDE. V současné době se věnuje mimo jiné lektorování v tématu terapeutické rodičovství a facilitování případových konferencí. Pracuje také jako lektorka v oblasti krizové intervence v Remediu Praha.

Mgr. Zuzana Gheza

Vystudovala sociální práci a sociální antropologii na FFS MU a sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Od roku 2007 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 5 let jako sociální pracovnice NZDM Pavlač a poté Sociálně aktivizačního programu. V současnosti působí na pozici vedoucí Centra pro ohroženou rodinu.

řekli o nás

Obě lektorky byly velice příjemné a otevřené k diskusi. Velice se mi líbilo, jak na všechny dotazy, postřehy reagovaly a dále je rozvíjely.

listopadu 2023

Vyhovovalo mi tempo, struktura, lektorky a velmi oceňuji videa a práci ve skupinách, kde museli pracovat opravdu všichni.

listopadu 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

3. 11. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?