Výcvik v motivačních rozhovorech

TERMÍN KURZU:

2. 11. 2023 10:00-18:00
3. 11. 2023 9:00-17:00
7. 12. 2023 10:00-18:00
8. 12. 2023 9:00-17:00
11. 1. 2024 10:00-18:00
12. 1. 2024 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

48
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu vnitřní motivace ke změně rizikového chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření. Motivační rozhovory se skládají ze dvou částí - technické a vztahové. V kurzu jsou techniky motivačních rozhovorů nejen teoreticky představeny, ale i prakticky vyzkoušeny a reflektovány. Techniky Motivačních rozhovorů vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Vztahová část přístupu Motivačních rozhovorů je představena prostřednictvím sebezkušenostních nácviků, které vedou k porozumění vnitřním motivačním silám klienta, jeho schopností uskutečnit změnu a respektu k jeho autonomii.


Kurz je rozdělen na 3 setkání, po dvou dnech.


Účast na prvním setkání je klíčová a při absenci na setkání je další účast v kurzu již problematická, neboť jednotlivá setkání na sebe navazují. Při absenci na celém druhém či třetím setkání lze kurz dokončit až v rámci dalšího běhu kurzu (většinou až v následujícím roce).

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

12 900,00 Kč
10 900,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 10. 2023
KURZ OBSAZEN

lektoři:

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

řekli o nás

Z kurzu jsem odcházela nadšená a plná elánu do zkoušení nových metod v praxi. Velmi mi vyhovovala osoba lektora, jeho zapojení a propojování teorie se situací v praxi.

ledna 2024

Výcvik v MR mi přišel obohacující nejen pro svůj obsah, ale hlavně pro výborné vedení našeho lektora pana Matouška. Ve skupině vytvořil bezpečné prostředí a svým profesionálním, proklientským přístupem i odbornými radami ve mně posílil pocit, že má smysl i nadále pracovat s každým klientem individuálně, a hlavně s respektem.

října 2023

Chci ocenit lektora, jakým způsobem vedl skupinu a jednotlivá výcviková setkání. Z tohoto výcviku si toho mnoho odnáším a jsem ráda, že jsem ho mohla absolvovat.

prosince 2022

S obsahem jsem spokojená, vnímám že mi dal nový náhled na praxi a budu se snažit v ní uplatnit, co jsem se dozvěděla, velmi obohacující pro mě bylo složení účastníků (rozdílná pracoviště), praktické nácviky v trojicích i s lektorem. Očekávala jsem od kurzu něco jiného, nicméně jsem vlastně nakonec příjemně překvapená, že jsem dostala to, co jsem ani neočekávala, ale je to ještě lepší (neřešíme, jak klienta namotivovat, jaké používat "finty", ale jdeme více do hloubky a za koncept samotné motivace).

listopadu 2022

Moje očekávání byla rozhodně naplněna. Skvělá mi přišla praktická cvičení, která byla hodně o tom, vystoupit ze své komfortní zóny a zapojit se, ale to je něco co potřebuji. Teoretická část byla také velmi přínosná. Pro moji praxi to bude mít velké využití, díky kurzu jsem došla ke spoustě uvědomění si.

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 10. 2023
KURZ OBSAZEN

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?