Výcvik v motivačních rozhovorech

TERMÍN KURZU:

26. 9. 2022 10:00-18:00
27. 9. 2022 9:00-17:00
30. 11. 2022 10:00-18:00
1. 12. 2022 9:00-17:00
21. 2. 2023 10:00-18:00
22. 2. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

48
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Brno
Ratolest, tř. Kpt. Jaroše 7b (vchod z Koliště 13)

ANOTACE:

Motivační rozhovory jsou poradenským a terapeutickým přístupem zaměřeným na podporu hledání vnitřní motivace ke změně chování. Mají klinicky ověřenou účinnost a jsou využívány v oblasti sociální, zdravotnické, pedagogické, v soudnictví či ve firmách – využívají se mj. v práci se závislými na drogách, alkoholu, gamblingu, s lidmi s poruchami příjmu potravy, při odvykání kouření, při změně životosprávy, při změně nezdravých návyků, v probační službě, v práci s mladistvými, nebo při změnách v organizacích. Motivační rozhovory jsou rovněž účinné v prevenci vyhoření.
Motivační rozhovory vycházejí z přístupu zaměřeného na klienta a zaměřují se na zkoumání a řešení ambivalence, související s procesy změny a rozhodování. Motivace je vnímána jako proměnlivá charakteristika, významně ovlivnitelná pracovníkem jak v pozitivním, tak v negativním směru. Předpokladem k úspěšné práci s motivací je schopnost empatického naslouchání, porozumění vnitřním motivačním silám klienta, podpora jeho vlastních schopností a respekt k jeho autonomii, zároveň s jasným zaměřením společné práce a vědomím cíle.


Kurz je rozdělen na 3 setkání, po dvou dnech.


Účast na prvním setkání je klíčová a při absenci na setkání je další účast v kurzu již problematická, neboť jednotlivá setkání na sebe navazují. Při absenci na celém druhém či třetím setkání lze kurz dokončit až v rámci dalšího běhu kurzu (většinou až v následujícím roce).

CENA KURZU:

12 300,00 Kč
10 300,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 9. 2022

lektoři:

PhDr. Jan Soukup PhD.

Psycholog, psychoterapeut, supervizor. Pracoval ve zdravotnictví (Klinika adiktologie VFN – Apolinář) i v neziskovém sektoru, přednášel na katedře adiktologie 1. LF UK. Absolvoval základní a lektorský výcvik v motivačních rozhovorech, výcvik v rogersovské psychoterapii a v taneční a pohybové terapii.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

12 300,00 Kč 10 300,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 9. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 9. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?