Úvod do vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny (webinář)

TERMÍN KURZU:

17. 9. 2024 8:30-16:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE

ANOTACE:

Pracujete s dětmi v sociálně-právní ochraně dětí? Jste v oblasti vyhodnocování začátečníci? Chcete vědět k čemu vyhodnocování slouží, jaké jsou jeho cíle a principy? Chcete se naučit, jak získávat informace a jak je zapisovat do zprávy z vyhodnocování? Chcete vědět, jak a s kým spolupracovat při sběru informací?


Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti vyhodnocování potřeb dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Kurz je zaměřen na všechny aspekty vyhodnocování potřeb dítěte: co je obsahem, z čeho vychází, jaké jsou jeho principy a cíle. Kurz se dále zaměřuje na témata: sběr dat, získávání informací a způsob zapisování informací do zprávy z vyhodnocování. Okrajově se dotýká také tématu analýzy a sestavení individuálního plánu ochrany dítěte (tomuto tématu se více věnuje náš kurz „Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny“). Kurz představí konkrétní metody práce pro vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a pomocné nástroje, které proces vyhodnocování usnadní. Součástí kurzu je procvičení dovedností sběru dat. Cílem kurzu je naučit především sociální pracovníky orgánů sociálně-právní ochrany dětí, jak vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 8. 2024

lektoři:

Mgr. Zuzana Gheza

Vystudovala sociální práci a sociální antropologii na FFS MU a sociální pedagogiku na UTB ve Zlíně. Od roku 2007 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 5 let jako sociální pracovnice NZDM Pavlač a poté Sociálně aktivizačního programu. V současnosti působí na pozici vedoucí Centra pro ohroženou rodinu.

Mgr. Zuzana Vopálková

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FSS MU. Od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu, od roku 2018 let v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. V současnosti je také frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku. Při lektorování se zaměřuje především na měkké dovednosti pracovníků a pracovnic v systému péče o ohrožené děti.

řekli o nás

Paní lektorka byla moc profesionální. Velmi prospěšný kurz, děkuji!

listopadu 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 8. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?