Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci

TERMÍN KURZU:

28. 11. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz se bude věnovat pochopením modelů. Na konkrétních příkladech konkrétních klientů účastníkům kurzu ukáže, kterým směrem mohou pracovníci usilovat o pozitivní změnu v životě klientů. Kurz se přitom zaměřuje především na praxi ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových sociálních služeb. Jak se jde dívat na změnu ve službách sociální prevence, především s dětmi a dospívajícími z nízkoprahových klubů, s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, při práci s uživateli drog, lidmi bez přístřeší a pracovníky v sexbyznysu.


Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou vnímat a pojmenovávat své cíle. Následně budou představeny různé modely změny. Prvním je KAB model – knowledge – attitude – behaviour, tedy znalosti – postoje – chování, který se využívá v primární prevenci. Druhý je model Povaha – Postoj – Podmínky využívaný Mgr. Janem Krajhanzlem v ekopsychologii. A třetím modelem je Teorie plánovaného chování (Theory of planned behavior, TPB), jejím autorem je Icek Ajzen. U každého z modelů lektor s účastníky vytvoří kazuistiku zobrazující bariéry a předpoklady pro změnu nepříznivé situace pro konkrétního klienta, a to v písemné podobě, kdy lektor moderuje, a přitom zapisuje a promítá na projektor.


Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 750,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

7. 11. 2024

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

7. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?