Úvod do modelů změny u klientů v kontaktní práci

TERMÍN KURZU:

21. 11. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz se bude věnovat pochopením modelů. Na konkrétních příkladech konkrétních klientů účastníkům kurzu ukáže, kterým směrem mohou pracovníci usilovat o pozitivní změnu v životě klientů. Kurz se přitom zaměřuje především na praxi ve službách sociální prevence, s přihlédnutím ke specifikům nízkoprahových sociálních služeb. Jak se jde dívat na změnu ve službách sociální prevence, především s dětmi a dospívajícími z nízkoprahových klubů, s lidmi žijícími v sociálně vyloučených lokalitách, při práci s uživateli drog, lidmi bez přístřeší a pracovníky v sexbyznysu.


Kurz ukazuje metody, jakými nízkoprahové služby mohou vnímat a pojmenovávat své cíle. Následně budou představeny různé modely změny. Prvním je KAB model – knowledge – attitude – behaviour, tedy znalosti – postoje – chování, který se využívá v primární prevenci. Druhý je model Povaha – Postoj – Podmínky využívaný Mgr. Janem Krajhanzlem v ekopsychologii. A třetím modelem je Teorie plánovaného chování (Theory of planned behavior, TPB), jejím autorem je Icek Ajzen. U každého z modelů lektor s účastníky vytvoří kazuistiku zobrazující bariéry a předpoklady pro změnu nepříznivé situace pro konkrétního klienta, a to v písemné podobě, kdy lektor moderuje, a přitom zapisuje a promítá na projektor.


Kurz je určen jak sociálním pracovníkům, tak pracovníkům v sociálních službách.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

31. 10. 2023

lektoři:

Ing. Mgr. Aleš Herzog

Od roku 1998 pracuje v nízkoprahových službách. Od roku 2007 let vede Terénní programy SANANIM pracující s lidmi injekčně užívajícími drogy v Praze. Pracoval také v nízkoprahovém klubu PVC a v terénním programu v Blansku. Působil jako inspektor sociálních služeb. Dlouhodobě se zabývá oblastí individuálního plánování.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

2 550,00 Kč 2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

31. 10. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

31. 10. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?