Sociální práce s lidmi bez domova

TERMÍN KURZU:

19. 10. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Smyslem kurzu je získat základní orientaci v různých situacích našich klientů, lidí bez domova. Kurz pojmenuje dilemata práce s touto cílovou skupinou a přinese základní orientaci v následujících oblastech:
a) Jaké podoby může mít bezdomovectví a jaké jsou příčiny ztráty bydlení.
b) Jaké jsou potřeby lidí bez domova a jakými nabídkami je může sociální služba řešit.
c) Přehled sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu a aktuální trendy v poskytování služeb v ČR.
d) Sociální bydlení v ČR – aktuální situace, principy programů Housing First – Bydlení především.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

17. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Regina Kuncová

Vystudovala FF UK, obor sociální práce. Už 20 let pracuje v nízkoprahových službách s různými cílovými skupinami. Nejdříve s uživateli drog, poté s dětmi a mládeží, nyní vede komunitní terénní program po dospělé sociálně vyloučené osoby v Praze na Černém Mostě. Působila jako odborná garantka projektů ČAS, věnuje se lektorování kurzů a supervizi.

řekli o nás

S kurzem jsem byla velmi spokojena.

října 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

17. 10. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?