Práce s klientem s agresí v chování

TERMÍN KURZU:

11. 12. 2023 10:00-18:00
12. 12. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Co je agrese? Jak rozpoznám agresivní chování? Jak s ním dle svého temperamentu nakládám? Jaký je můj vztah k agresi? Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích s důrazem na pozornost k mikrosignálům agrese. Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci, pravidla, jak ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, a rovněž jak pracovat se svou agresí.


Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím v sociálních službách – především terénní programy, NZDM, adiktologické služby, služby pro lidi bez domova, SAS, ale i všechny další sociální služby; dalším odborníkům, kteří pracují s lidmi v různých profesích.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

3 600,00 Kč
3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

lektoři:

Mgr. Petr Matoušek

Vystudoval sociální práci bakalářský stupeň na ZČU, poté magisterský stupeň sociologie na FSV UK. Po různých zkušenostech v sociální práci založil spolek Ulice Plzeň. Poté přednášel sociální práci na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí nad Labem a vedl skupiny pro muže mající problém s násilím v Lize otevřených mužů, kde lektoroval o tématu násilí a agrese. V současné době působí na Klinice adiktologie 1. LF UK, lektoruje a provozuje vlastní terapeutickou praxi.

řekli o nás

Úžasné bylo generační propojení. Jak se úhly pohledu na situace lišily. Bylo to velmi pestré a podnětné.

prosince 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

20. 11. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?