Práce s klientem s agresí v chování

TERMÍN KURZU:

5. 12. 2022 10:00-18:00
6. 12. 2022 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz seznámí účastníky s teoriemi motivace k agresivnímu chování a pomůže jim zorientovat se v možnostech předcházení vyhroceným situacím, rovněž také možnostech reakcí na agresivní chování. Velká část kurzu je věnována nácviku reakcí v konkrétních situacích s důrazem na pozornost k mikrosignálům agrese. Kurz se zabývá otázkami: Co je agrese? Jak rozpoznám agresivní chování? Jak s ním dle svého temperamentu nakládám? Jaký je můj vztah k agresi? Kurz umožňuje vlastní prožitek, je postaven na autentických zkušenostech účastníků. Klade důraz na prevenci, pravidla, jak ke klientovi s agresí v chování či dalším osobám přistupovat, a rovněž jak pracovat se svou agresí.


Kurz je určen pracovníkům a pracovnicím sociálních služeb – především terénní programy, NZDM, adiktologické služby, služby pro lidi bez domova, SAS, ale i všechny další sociální služby; dalším odborníkům, kteří pracují s lidmi v různých profesích.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

3 100,00 Kč
2 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

14. 11. 2022

lektoři:

Mgr. Martina Zikmundová

Vystudovala FF UK v Praze, obor psychologie, 10 let pracovala jako terénní pracovnice a psycholožka v organizaci Rozkoš bez Rizika. Posléze působila v Centru pro osoby v konfliktu se zákonem Sananim. Nyní je ředitelkou ČAS. Věnuje se supervizi a lektorské činnosti.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 100,00 Kč 2 500,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

14. 11. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

14. 11. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?