Potřeby klientů nízkoprahových služeb (metody vytváření hypotéz o potřebách, vytváření a zpřesňování zakázky)

TERMÍN KURZU:

17. 10. 2023 10:00-18:00
18. 10. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Kolín
Komunitní centrum Kolárka, Na Pustině 1068, Kolín Web →

ANOTACE:

Kurz seznamuje účastníky s problematikou lidských potřeb a potřeb ve vztazích, akcentuje více užívaných přístupů. Na základě sebezkušenosti si účastníci osvojí základy Pesso - Boyden pojetí potřeb. Tato teorie je kotvena do konceptu získané a utvářené identity. Druhá polovina kurzu je zaměřena k osvojení fenomenologického přístupu v kontaktní práci. Účastníci na závěr vytvoří ve skupinách „fenomenologické mapy“ na základě přineseného kazuistického materiálu. Na mapy aplikují své poznatky o potřebách z předchozí části kurzu a pokusí se navrhnout inovativní strategii další práce s klientem, včetně postupů sjednávání individuálního plánu s klientem.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

3 600,00 Kč
3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 11. 2022

lektoři:

Mgr. Michal Zahradník

Kontaktní pracovník, metodik - vizionář, lektor, supervizor a hravý skeptik. Vystudoval FF v Olomouci, potuloval se a experimentoval v nejrůznějších sociálních světech (učitel, performer, literát, dobrovolník, aktivista...). Od roku 1995 se pohybuje v sociálních službách (sociální asistent, kontaktní pracovník, vedoucí služby, metodik a lektor, odborný ředitel...). Posledních 15 let (OSVČ) – lektor a supervizor. Specializuje se na „měkké“ aspekty kontaktní práce a filozofii oboru. „Semináře a kurzy si vymýšlím a připravuji pro radost, abych se mohl setkávat s lidmi, díky kterým si mohu něco vyzkoušet, promyslet, a hlavně něco se spolu s nimi naučit a zažít.“

řekli o nás

Kurz byl přínosný a naučný.

listopad 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

3 600,00 Kč 3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 11. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

26. 11. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?