Možnosti práce s předluženým klientem

TERMÍN KURZU:

9. 12. 2022 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Získejte praktické informace o tom, jak pracovat s klienty sociálních služeb, kteří se potýkají s předlužením. Kurz je určen pro pracovníky v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby a další pomáhající pracovníky, kteří chtějí získat základní informace o dluhové problematice.
Stav předlužení je jedním z nejčastějších problémů, se kterými se sociální pracovníci u svých klientů setkávají. Příčiny jeho vzniku jsou různé, následky však bývají podobné – klient postupně ztrácí přehled o tom, jak jeho aktuální situace vypadá, možností řešení ubývá, a naopak dluhy narůstají. Ve vzdělávacím kurzu srozumitelným způsobem probereme základy aktuální právní úpravy této problematiky, seznámíme se se současnou praxí a hlavně zjistíte, jak můžete předluženým klientům své sociální služby pomoci.

Maximální počet účastníků:

18

CENA KURZU:

2 050,00 Kč
1 750,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 11. 2022

lektoři:

Mgr. Kristýna Schreilová

Sociální pracovnice – poradkyně občanské poradny, lektorka seminářů a kurzů s dluhovou tématikou pro laickou i odbornou veřejnost a seminářů finanční gramotnosti pro děti.

Mgr. Petra Skuhrová

Absolventka Fakulty sociálních věd UK, obor veřejná a sociální politika. Od roku 2010 do současnosti pracuje jako poradkyně v Občanské poradně Společnou cestou. V rámci své pozice spolupracuje s kolegy z programu azylového ubytování a aktivizace rodin. Od roku 2010 se zároveň věnuje lektorování kurzů a seminářů zaměřených na posílení finanční gramotnosti dětí a mladistvých. Také vede kurzy a semináře s dluhovou problematikou určené sociálním a pedagogickým pracovníkům.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

2 050,00 Kč 1 750,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 11. 2022 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

18. 11. 2022
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?