Kontakt a vyjednávání sociální práce s klientem s duševním onemocněním v nízkoprahových službách

TERMÍN KURZU:

11. 11. 2024 10:00-17:00
12. 11. 2024 9:00-16:00

ROZSAH KURZU:

14
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Sociální pracovníci se v kontextu nízkoprahových služeb (denní centra, terénní programy pro osoby bez přístřeší, služby pro uživatele drog apod.) běžně setkávají s klienty trpícími duševním onemocněním, deprivací, duální diagnózou (kombinace se závislostním chováním) nebo jinou obtíží. Průvodními projevy takovýchto klientů je pak obtížné zvládání běžných sociálních kontaktů a sociálního začleňování vůbec. Opakovaně se ukazuje, že tito klienti propadají pomyslným sítem standardních sociálních služeb a logickou branou zpět se pak stávají nízkoprahové – stacionární nebo terénní služby. Je tedy žádoucí, aby sociální pracovník, v terénu či nízkoprahu, byl schopen s takovýmto klientem vést dialog, mapovat potřeby, případně delegovat a motivovat klienta do návazných služeb. Cílem kurzu je nalézt způsoby, jak prakticky postupovat při práci s těmito klienty, jak vhodně navázat kontakt, na co se v komunikaci zaměřit a jak rozumět jednání člověka, jehož vnímání může překračovat rámec logiky. Zaměříme se na měkké dovednosti a jejich praktické využití v oboru sociální práce.


Hlavním tématem kurzu jsou otázky spojené s klienty, kteří prošli zkušeností s duševním onemocněním. Co mu je? Mám se bát? Jak s ním mluvit? Co pro něj mohu udělat? Jak nakládat s bludy, kterými trpí? V rámci kurzu budeme společně odpovídat na tyto, ale i jiné otázky, spojené s daným tématem. Zaměříme se na to, jak pracovat a nahlížet na kontakt s těmito klienty v rámci nízkoprahových služeb.


Seminář bude veden aktivní interaktivní dramaterapeutickou formou. Na seminář si připravte situaci s klientem, kdy jste si Vy nebo klient/ka nevěděli rady.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

4 250,00 Kč
3 850,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 5. 2024

lektoři:

MgA. Viktor Dočkal, Ph.D.

Terapeutickosociálněkreativněpedagogický terasokraped; graduovaný dramatearapeut, funkčně specializovaný v DvT (Developmental Transformations) metodě. Supervizor ČIS/EASC. Výcvikový lektor, lektor seminářů a kurzů na klíč www.dadaextraart.cz.

Mgr. Eva Janků

Psychoterapeutka, lektorka kurzů na klíč a supervizorka. Opírá se o dialogický vztah s respektem a humorem. www.evajanku.cz.

řekli o nás

Skvělý kurz, který předčil má očekávání, dostala jsem zde odpovědi na všechny mé otázky.

října 2022

Byl to skvělý kurz, plno příkladů z praxe. Skupinové řešení problému nabízí mnoho alternativ, jak postupovat s klientem do budoucna.

října 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

6. 5. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?