Jak vést malý tým II.

TERMÍN KURZU:

14. 11. 2023 10:00-17:30
15. 11. 2023 9:00-16:30

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Máte teoretický základ ve vedení lidi, ale neumíte ho dobře propojit s praxí? Potřebujete sdílet své zkušenosti s jinými na stejné pozici jako jste vy? Uvítáte praktické nápady pro zlepšení vaší práce s lidmi?


Kurz doporučujeme absolventům kurzu Jak vést malý tým I. jako navazující program, mohou se ho však účastnit i ostatní zájemci.


Kurz je vhodný pro vedoucí malých týmů v sociálních službách, kteří se chtějí zlepšit ve svých dovednostech vedoucího. Vzdělávání volně navazuje na akreditovaný kurz Jak vést malý tým I., který obsahuje ucelenější teorii vedení lidi vycházející z holistického managementu. Kurz bude zaměřen na konkrétní dovednosti vedoucích malých týmů v oblasti sociálních služeb, a zároveň v rámci kurzu vytvoříme prostor pro sdílení zkušeností s jinými vedoucími malých týmů. Kurz bude zaměřen na efektivní postupy, jak vést porady. Účastník se seznámí s druhy porad, strukturou a uměním vedení porad. Účastníci si vyzkouší vést skupinovou diskusi za pomoci metody strukturované řízené diskuse. Dále účastníci zlepší komunikační dovednosti - naučí se, jak dávat konstruktivní zpětnou vazbu. Účastníci si ve skupinách vyzkouší vytvořit různé varianty konkrétních vět, které mohou použít v praxi. Účastníci dostanou možnost ještě před kurzem uvést témata, která je zajímají. Na základě těchto témat budeme v jedné části kurzu pracovat s tzv. „Tématy na přání – sdílení dobré praxe“. Účastníci kurzu tak budou moci rozvíjet schopnost zamyslet se nad tím, jak pracují, nad tím, co potřebují a zároveň si budou moci na sobě vyzkoušet práci ve skupině, která je v některých momentech podobná práci s lidmi v pracovním týmu.
Po přihlášení na kurz obdržíte malý dotazník, ve kterém vyplníte svá očekávání od kurzu.

Maximální počet účastníků:

15

CENA KURZU:

3 600,00 Kč
3 000,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 11. 2023

lektoři:

Mgr. Světlana Pokorná - Vrablecová

Vystudovala PdF UK v Bratislavě obor sociální práce. Pracovní zkušenosti získala hlavně v přímé práci s lidmi s duševním onemocněním v organizaci, kde pracovala jako vedoucí tréninkové kavárny a posléze na pozici personalistky sdružení. Dále pracovala na pozici vedoucí Sociálně aktivizační služby v organizaci, která poskytuje služby rodinám s dětmi se sluchovým postižením. V současné době působí jako supervizorka, metodička a lektorka vzdělávacích programů pro neziskové organizace, které pracují s různými cílovými skupinami. Ve své práci s lidmi se nechává inspirovat myšlenkovými předpoklady systemického přístupu, který je jí blízký. Ve spolupráci s účastníky vzdělávání se snaží vytvářet příjemné, respektující prostředí, což znamená, že dělají to, co lidem sedí, co potřebují a co považují za užitečné. Ve volném čase se věnuje své rodině, má ráda hudbu, filmy a ráda chodí na procházky.

řekli o nás

Lektorka byla skvělá. Celý kurz rychle utekl a byl prakticky zaměřený. Jelikož bylo méně účastníků kurzu, byl větší prostor pro řešení konkrétních věcí, které účastníci potřebovali probrat nebo vyřešit. Všechny dotazy byly zodpovězeny a lektorka sestavila kurz dle našich očekávání.

listopadu 2023

Kurz byl vynikající po všech stránkách!

listopadu 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 11. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?