Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny

TERMÍN KURZU:

31. 10. 2023 8:00-16:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE

ANOTACE:

Pracujete s dětmi v sociálně-právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte?


Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.


Upozorňujeme, že podmínkou účasti v online kurzu je pro jeho zdárné absolvování a získání certifikátu nezbytné, aby účastník byl v rámci kurzu plnohodnotně připojen, tzn. měl funkční kameru i mikrofon. Kurz je interaktivní a pracuje se ve skupinách.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 700,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 10. 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

10. 10. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?