Individuální plán ochrany dítěte ve vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny (webinář)

TERMÍN KURZU:

31. 10. 2023 8:00-16:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

ON-LINE

ANOTACE:

Pracujete s dětmi v sociálně-právní ochraně dětí? Potřebujete umět vybrat ty nejdůležitější informace z celého vyhodnocení? Chcete se naučit dobře formulovat cíle v individuálním plánu? Chcete vědět, jak spolupracovat při tvorbě individuálního plánu ochrany dítěte?


Kurz je zaměřen na získání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti sestavování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz reaguje na povinnost orgánů sociálně-právní ochrany dítěte vyhodnocovat situaci dítěte a jeho rodiny a vytvářet individuální plán ochrany dítěte u dětí uvedených v § 6 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně ve znění pozdějších předpisů. Obsahem kurzu je zvyšování dovedností v oblasti analýzy získaných informací, posouzení ochranných a rizikových faktorů u dítěte a nabídka konkrétních metod práce pro sestavování a přehodnocování individuálního plánu ochrany dítěte. Kurz si klade za cíl usnadnit sociálním pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí proces individuálního plánování s ohroženým dítětem a jeho rodinou.


Upozorňujeme, že podmínkou účasti v online kurzu je pro jeho zdárné absolvování a získání certifikátu nezbytné, aby účastník byl v rámci kurzu plnohodnotně připojen, tzn. měl funkční kameru i mikrofon. Kurz je interaktivní a pracuje se ve skupinách.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 700,00 Kč
2 450,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Zuzana Vopálková

Vystudovala obor Sociální politika a sociální práce na FSS MU. Od roku 2012 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve jako sociální pracovnice v nízkoprahovém klubu, od roku 2018 let v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi. V současnosti je také frekventantkou komplexního psychoterapeutického výcviku. Při lektorování se zaměřuje především na měkké dovednosti pracovníků a pracovnic v systému péče o ohrožené děti.

řekli o nás

Hezky vedený kurz. Překvapivě i v online podobě mohou být aktivity zajímavě pojaté. Děkuji!

října 2023

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

27. 10. 2023

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?