Doporučené postupy zvládání somatických komplikací uživatelů návykových látek

TERMÍN KURZU:

3. 12. 2024 10:00-17:30

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Potřebujete se zorientovat v typických somatických komplikacích u klientů – zejména injekčních uživatelů drog? Na co se klienta vyptat, co zjistit, aby byl správně a odborně ošetřen?


Kurz je určen sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách, kteří pracují v zařízeních poskytujících nízkoprahové sociální služby – zejména pracovníkům terénních programů a kontaktních center. V rámci kurzu budou účastníci seznámeni s charakteristikou nejčastějších somatických komplikací u injekčních uživatelů drog (abscesy, flegmóny, bércové vředy, další kožní defekty, bakteriální endokarditida a jiné). Dále se seznámí s možnými příčinami popsaných komplikací, příznaky a doporučenými postupy v jejich zvládání. Součástí kurzu budou modelové postupy a kazuistiky. Pozornost bude věnována tomu kdy, jak a kam odeslat klienta se zdravotními obtížemi, a jak by mělo vypadat psané doporučení k lékaři.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

2 800,00 Kč
2 550,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 11. 2024

lektoři:

Bc. Markéta Limpouchová

Vystudovala bakalářský a magisterský obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě UK v Praze. Od roku 2018 pracuje v Terénním programu Sananim v Praze. Jako terénní pracovník poskytuje v rámci projektu Sanitka poradenství, základní zdravotní ošetření a testování na infekční nemoci injekčním uživatelům drog.

Jan Gazdík DiS.

Vystudoval obor Diplomovaný zdravotnický záchranář na VOŠ Medea. Nejprve pracoval jako člen Horské služby, Horský vůdce a instruktor zimních sportů v České republice, Švýcarsku, Japonsku a Chile. Nabrané zkušenosti se mu překvapivě velmi hodí i v přímé práci s klienty terénních programů Sananim, kde pracuje jako zdravotník a case manager. Je frekventantem výcviku psychoanalytické psychoterapie v Institutu aplikované psychoanalýzy. Věří, že kombinace přístupu ve smyslu Harm Reduction, recovery aktivit, zázemí ve zdravotnickém vzdělání a psychoanalýze v terénní práci s uživateli návykových látek, funguje.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

12. 11. 2024
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?