Anonymita, mlčenlivost a oznamovací povinnost – úvod do tématu v praxi sociálních služeb

TERMÍN KURZU:

13. 6. 2023 10:00-18:00

ROZSAH KURZU:

8
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Víte, jaké důsledky může mít prolomení mlčenlivosti a anonymity ve vztahu ke klientovi? Víte, kdy můžete poskytnout informace o poskytování služby třetí osobě bez souhlasu klienta? Účastnice Mája nám napsala: "Takový kurz tu chyběl. Pohled praktika z NZDM na celou problematiku byl přínosný. Pracovali jsme s konkrétními příklady a dokumentací."


Vzdělávací program se věnuje problematice praktického naplňování zákonné mlčenlivosti o poskytování sociálních služeb, problematice anonymního poskytování sociálních služeb a naplňování oznamovací povinnosti. Důraz je kladen na propojení tématu s praxí poskytování sociálních služeb. Program provází účastníky nejen zákonnými ustanoveními tématu a souvisejícími standardy kvality, ale věnuje se především rovině přímé práce s klientem. Na kazuistikách a příkladech dobré praxe poskytovatelů modeluje možné přístupy při práci s informacemi klientů a o klientech, předávání informací a prolomení mlčenlivosti. Účastníci v průběhu vzdělávacího programu budou reflektovat své profesní zkušenosti a pracovat s autentickou dokumentací svých služeb. Vzdělávací program je sestaven jako úvod do tématu v kontextu sociálních služeb.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

2 550,00 Kč
2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 6. 2023

lektoři:

Petr Hampacher DiS.

Sociální pedagog, lektor, metodik sociálních služeb. Pracuje v Majáku Liberec s rizikovou mládeží a dospělými v nízkoprahových sociálních službách, poradenských a probačních programech. Dlouhodobě se věnuje sociálně-právní problematice trestání mladistvých a tématu agrese a násilí. Lektoruje témata sociální a sociálně-právní problematiky, sociálních patologií a standardů a kvality služeb.

řekli o nás

Jsem ráda za otevření takového kurzu, něco takového bylo potřeba. Přednes lektora je také velké plus.

listopad 2022

Výborný kurz. Podobné téma už jsem slyšel od pracovníků OSPOD a právníků, ale pohled někoho, kdo pracuje v NZDM a je praktik, byl nejpřínosnější.

listopad 2022

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

2 550,00 Kč 2 250,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 6. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

8. 6. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?