Romové a sociální vyloučení

TERMÍN KURZU:

6. 11. 2023 10:00-18:00
7. 11. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz se věnuje tématu sociální práce s obyvateli sociálně vyloučených lokalit, kteří se považují za Romy, nebo tak jsou označováni, možnostem, výzvám a limitům jejich sociálního začleňování. Přibližuje historické a politické souvislosti skutečnosti, že právě tito lidé tvoří velkou část obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Seznamuje účastníky kurzu s historií Romů, jejich tradicemi, díly současných romských umělců, stejně jako s utvářením obrazu Romů a vztahu většinové společnosti k nim zejména prostřednictvím politiky uplatňované vůči nim jako „cizorodému elementu“ na území současné České republiky v minulosti i současnosti. Zabývá se také popisem současného etnoemancipačního hnutí Romů a jeho rolí v procesu vytváření pozitivní identifikační pozice a potenciálního významu v procesu začleňování sociálně vyloučených Romů. Pozornost je věnována vymezení pojmů Rom, romství, etnicita, romská problematika, romská kultura, romská komunita, tomu, jaké limity tyto běžné využívané pojmy mají, jaké stereotypy a předsudky jsou s romskou identitou spojovány, jak to ovlivňuje životy Romů a mezigenerační reprodukci sociálního vyloučení, jehož aspekty popisujeme. V kurzu se zabýváme tím, co jsou efektivní nástroje sociálního začleňování sociálně vyloučených Romů, zda má sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách nějaká specifika, zda existují zvláštní nároky na sociální pracovníky, kteří tu pracují. Účastníci jsou seznámeni s různými náhledy na tyto otázky a s příklady dobré praxe.

Maximální počet účastníků:

20

CENA KURZU:

4 200,00 Kč
3 800,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

16. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Věra Růžičková

Vystudovala FSS MU obor Psychologie – Sociální práce a sociální politika. Od roku 2003 pracuje v Ratolesti Brno, nejprve 10 let jako vedoucí Nízkoprahového klubu Pavlač v brněnské sociálně vyloučené lokalitě, v současnosti na pozici odborné ředitelky služeb. Je také hodnotitelkou kvality ČAS.

Mgr. Patricie Hanzlová

Vystudovala historii a sociologii na Filosofické fakultě a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Masarykovy university. Od roku 2008 pracuje v organizaci DROM, romské středisko. Nejdříve jako vedoucí a sociální pracovnice Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, od roku 2018 do roku 2021 jako vedoucí a sociální pracovnice Sociálně aktivizační služby DROM. V současné době jako terénní pracovnice pro komplexní práci s rodinou.

KLÍČOVÁ SLOVA

doporučené kurzy

CENA KURZU:

4 200,00 Kč 3 800,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

16. 10. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

16. 10. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?