Case management s uživateli návykových látek

TERMÍN KURZU:

9. 11. 2023 10:00-18:00
10. 11. 2023 9:00-17:00

ROZSAH KURZU:

16
vyučovacích hodin

MÍSTO KONÁNÍ:

Praha
Charita, Školicí středisko Marianeum, Praha 2, Máchova 7 Web →

ANOTACE:

Kurz se zaměřuje na přiblížení práce formou Case managementu, která se čím dál častěji využívá i v České republice. Primárním cílem kurzu je přiblížit tuto metodu práce v prostředí služeb pro uživatele návykových látek v kontextu České republiky. Další důležitou oblastí je seznámení účastníků kurzu s filozofií Recovery a jejími principy, jejichž aplikaci vnímáme jako velmi důležitou pro dlouhodobou práci s klienty. Historicky vznikl case management jako nástroj péče o duševně nemocné klienty a je spojený s hnutím deinstitucionalizace psychiatrické péče. V rámci kurzu se účastníci kromě teoretických a historických souvislostí obeznámí i s praktickým fungováním tohoto přístupu v našich podmínkách. Lektoři kurzu pracují v přímé práci na pozici Case managerů s uživateli návykových látek, častokrát i s klienty s duální psychiatrickou diagnózou. Jsou tedy schopní předávat zkušenosti ze své aktuální praxe jak z oblasti přímé práce s klienty, tak i se zaváděním tohoto modelu práce do týmu. V rámci dalších více praktičtěji zaměřených vzdělávacích modulů budou účastníci kurzu aktivně pracovat se vzorovými kazuistikami, hledat možné cesty, jak spolupracovat s klientem na zlepšení jeho situace, v rámci cvičení budou cíleně pracovat s překračováním „standardně“ nastavených hranic ve vztahu pracovník-klient. Celý kurz bude pojat interaktivní formou a bude tedy vyžadovat aktivní zapojení frekventantů kurzu.

Maximální počet účastníků:

16

CENA KURZU:

4 100,00 Kč
3 700,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

19. 10. 2023

lektoři:

Mgr. Miroslav Giljan

Vystudoval obor Sociální politika a sociální práce na FF UK. Je absolventem psychoterapeutického výcviku INSTEP. Dlouhodobě pracuje v přímé práci s uživateli návykových látek v různých etapách jejich užívání. Aktuálně pracuje na pozici vedoucího týmu Case managerů v organizaci Progressive, o.p.s. V práci s klientem ho inspiruje filozofie recovery, gestalt a integrativní psychoterapie.

Mgr. Simona Smetanová

Vystudovala adiktologii na 1. lékařské fakultě UK v Praze. S uživateli návykových látek se setkává již několik let během stáží i ve své práci. Necelé tři roky působila jako adiktoložka v Kontaktním centru a poslední dva roky působí, jako case managerka pro uživatele návykových látek v neziskové organizaci Progressive o.p.s. v Praze.

František Knuth

Od roku 2011 pracuje v nízkoprahových službách převážně s lidmi potýkajícími se se závislostí. Nejdříve v terénním programu organizace Magdaléna o. p. s. Poté 5 let v kontaktním centru Progressive. Působil také v organizaci Jako Doma, která se věnuje ženskému bezdomovectví. Od roku 2021 pracuje na pozici case managera v Ambulantních službách Progressive.

řekli o nás

Skvěle vedený kurz. Děkuji!

říjen 2022

I přes to, že se jednalo o online výuku, lektoři ji perfektně zvládli, pracovali interaktivně a kurz byl velice zajímavý i přínosný. Díky za debaty, které vyvolali.

březen 2021

KLÍČOVÁ SLOVA

CENA KURZU:

4 100,00 Kč 3 700,00 Kč

pro účastníky z členských zařízení České asociace streetwork, z.s.

Pro účastníky bude k dispozici káva a čaj.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

19. 10. 2023 PŘIHLÁSIT SE NA KURZ
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Své osobní údaje zadáte jenom jednou, při každé další přihlášce se automaticky načtou.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Na svém účtu budete mít uložena všechna u nás získaná osvědčení o absolvování kurzů.
PROČ SE VYPLATÍ
ZALOŽIT SI ÚČET?
Budete mít neomezený přístup k materiálům, které jste obdrželi na kurzu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:

19. 10. 2023
PŘIHLÁSIT SE NA KURZ

newsletter

Chcete dostávat aktuální informace?